ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วันศุกร์ที่ 28 - วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557   
โรงเรียนอุดมศึกษา เพิ่มช่องทางรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนผ่านธนาคาร
โรงเรียนอุดมศึกษา ได้เพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน โดยท่านผู้ปกครองสามารถชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และปัจจุบันได้เพิ่ม ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านผู้ปกครองสามารถดูขั้นตอนการกรอกใบชำระเงินได้ที่นี่
Download แบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่นี่
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  • ทะเบียนพรรณไม้ปี 2555


  • ผลการดำเนินงาน มีงานย่อย 2 งาน
  • ในงานบูรณาการ
  • ภาพวาดทางพฤกษศาสตร์
  • ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน
    ผู้ปกครอง นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอุดมศึกษา สามารถ ใช้อินเตอร์เน็ตด้วยระบบไร้สายได้ ณ บริเวณสวนพักผ่อนหน้าอาคาร 8 โดยเชื่อมต่อกับ Access Point ชื่อ "USS-GA" หรือ "USS-821" และ ณ บริเวณสนามบาสข้างห้องธุรการ โดยเชื่อมต่อกับ Access Point ชื่อ "USS-AV"
    มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเชื่อมต่อ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ห้องอินเตอร์เน็ต อาคาร 8 ชั้น 2