English Language
ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2558
มาตรฐานการศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม
การเรียนการสอนระดับปฐมวัย
การเรียนการสอนระดับประฐม มัธยม
เน้นสุขภาพ กาย ใจ
ทัศนศึกษา
ลูกอุดมศึกษาใส่ใจสิ่งแวดล้อม
การส่งเสริมการเรียนรู้ ความร่วมมือทางการศึกษา
title
เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
เอกลักษณ์ วิสัยทัคน์ อัตลักษณ์ ปรัชญา อ.ด.พ.
เกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ
การส่งเสริมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การส่งเสริมทักษะชีวิต และสมมรถนะในการเรียนรู้
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายบริการสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน


title
udomsuksa_marchingband
udomsuksa_scout
Thailand go green
Udomsuksa-Save-Energy-Club
udomsuksa_IT
udomsuksa_learning_activities

title
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กไทย
สหวิชา.com
กิจกรรมสองภาษา
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คลังความรู้ความเป็นเลิศทางวิทย์ – คณิต
สถานีสุขภาพ
วิชาการ.com
ทรู ปลูกปัญญา
สมาคมอาเซียน (ประเทศไทย)
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์คุณธรรม


     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     
50.19.33.115

 
โรงเรียนอุดมศึกษา
 
  329  ซ. ลาดพร้าว 94   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 2538 2956, 0 2530 4676
e-mail : info@udomsuksa.ac.th
 
  คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่ :