English Language
ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน 2558
aA?aAOA1IO?AEO?EO : Udomsuksa School


     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     

     
   
   
     
54.227.214.52

Facebook โรงเรียนอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กไทย
สหวิชา.com
กิจกรรมสองภาษา
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
คลังความรู้ความเป็นเลิศทางวิทย์ – คณิต
สถานีสุขภาพ
วิชาการ.com
ทรู ปลูกปัญญา
สมาคมอาเซียน (ประเทศไทย)
ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ศูนย์คุณธรรม

 
โรงเรียนอุดมศึกษา
 
  329  ซ. ลาดพร้าว 94   แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ : 0 2934 8260 (3 สาย) , 0 2538 7438 (3 สาย) โทรสาร : 0 2538 2956, 0 2530 4676
e-mail : info@udomsuksa.ac.th
 
  คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่ :