จุดประสงค์ และความสำคัญ
จุดประสงค์ และความสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากเว็บไซต์
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอุดมศึกษา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
แมกไม้อุดมศึกษา
พรรณไม้ในพุทธประวัติ
พรรณไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ
พรรณไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
พรรณไม้กระถาง
พรรณไม้เลื้อย
พรรณไม้มงคล
พรรณไม้ประดับภายในอาคาร
พรรณไม้ประดับภายนอกอาคาร
พรรณไม้สมุนไพร
พรรณไม้มีพิษ
พรรณไม้กำจัดสารพิษ
พืชพรรณ...สิ่งเสพย์ติด
พรรณไม้ที่มีคุณสมบัติพิเศษ
พรรณไม้ชายเลน
เรื่องนี้ของ...กล้วยไม้
ว่านพืชมหัศจรรย์
พืชไฮโดรเพอร์นิกส์
บุปผาราชินี
การศึกษาดอกพทธรักษา
บูรณาการเรื่อง...พรรณไม้
เทคนิคการปลูกไม้ภายในบ้าน
เมนูอาหาร...พรรณไม้
เพลินใจไปกับเพลง...พรรณไม้
ชีววิทยา กับ พรรณไม้
ทำนายโชค กับ พรรณไม้
วรรณคดีพรรณไม้
สวย...ด้วยพรรณไม้
เครือข่ายโยงใย
คณะดำเนินงาน
  ปัจจุบัน ยังไม่มีการกำหนดดอกไม้ประจำจังหวัดอย่างเป็นทางการทั่วประเทศเหมือนกับ พรรณไม้ประจำจังหวัด เพราะฉะนั้น ดอกไม้บางจังหวัดจึงอาจจะซ้ำกันได้ และบางจังหวัดก็ยังไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด
เลือกที่ภาคในแผนที่เพื่อดูรายชื่อดอกไม้

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประเทศไทย
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กำแพงเพชร
 3. ชัยนาท
 4. นครนายก
 5. นครปฐม
 6. นครสวรรค์
 7. นนทบุรี
 8. ปทุมธานี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. พิจิตร
 11. พิษณุโลก
 12. เพชรบูรณ์
 13. ลพบุรี
 14. สมุทรปราการ
 15. สมุทรสงคราม
 16. สมุทรสาคร
 17. สระบุรี
 18. สิงห์บุรี
 19. สุพรรณบุรี
 20. สุโขทัย
 21. อ่างทอง
 22. อุทัยธานี
 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กำแพงเพชร
 3. ชื่อดอกไม้ พิกุล
  ชื่อสามัญ Bullet Wood, Spanish Cherry
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi  Linn.
  วงศ์ SAPOTACEAE
  ชื่ออื่น กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล (ทั่วไป)
  ลักษณะทั่วไป พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8–15 เมตร เป็นพุ่มทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเป็นมันสีเขียว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอด มีกลีบดอกประมาณ 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย สีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก ผลรูปไข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว
  ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
  สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า และมาเลเซีย
  กลับข้างบน
 4. ชัยนาท
 5. ชื่อดอกไม้ ชัยพฤกษ์
  ชื่อสามัญ Javanese Cassia, Rainbow Shower
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cassia javanica  L.
  วงศ์ LEGUMINOSAE
  ชื่ออื่น ขี้เหล็กยะวา
  ลักษณะทั่วไป ลำต้นสูง 15–25 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบประกอบขนนก รูปไข่แกมรูปรี ใต้ใบมีขน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง มี 5 กลีบ สีชมพู โคนคอดเป็นก้านดอกจำนวนมากออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม ดินทราย ชอบแสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อินโดนีเซีย และแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  กลับข้างบน
 6. นครนายก
 7. ชื่อดอกไม้ สุพรรณิการ์
  ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium  (Mart. & Schrank) Pilg.
  วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
  ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
  ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
  สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
  กลับข้างบน
 8. นครปฐม
 9. นครสวรรค์
 10. ชื่อดอกไม้ เสลา
  ชื่อสามัญ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia loudonii   Teijsm. & Binn.
  วงศ์ LYTHRACEAE
  ชื่ออื่น เกรียบ ตะเกรียบ (ชอง-จันทบุรี), ตะแบกขน (นครราชสีมา), เสลาใบใหญ่ (ทั่วไป)
  ลักษณะทั่วไป ต้นสูงได้ถึง 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดกลมหรือทรงกระบอก หนาทึบ ใบเดี่ยวรูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลมเป็นติ่งโคนมน ใบหนา และมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ออกดอกเป็นช่อตามกิ่ง มี 6 กลีบ โคนคอดเป็นก้านสั้น มีหลายสี เช่น ขาว ม่วง ม่วงอมแดงกลีบดอกบางยับย่นออกดอก เดือนธันวาคม–มีนาคม ผลกลมรี เปลือกแข็ง เมื่อแก่จะแตกออกเป็น 5–6 พู เมล็ดจำนวนมาก มีปีก
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม สภาพดินร่วน แสงแดดจัด ต้องการน้ำและความชื้นปานกลาง
  ถิ่นกำเนิด ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  กลับข้างบน
 11. นนทบุรี
 12. ชื่อดอกไม้ นนทรี
  ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum   (DC.) K. Heyne
  วงศ์ LEGUMINOSAE
  ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)
  ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน
  กลับข้างบน
 13. ปทุมธานี
 14. ชื่อดอกไม้ บัวหลวง
  ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus  Linn.
  วงศ์ NYMPHACACEAE
  ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช
  ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
  สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด
  ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเซีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย
  กลับข้างบน
 15. พระนครศรีอยุธยา
 16. ชื่อดอกไม้ โสน
  ชื่อสามัญ
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Sesbania aculeata  
  วงศ์ LEGUMINOSAE
  ชื่ออื่น โสน, โสนหิน, โสนกินดอก (ภาคกลาง), ผักฮองแฮง (ภาคเหนือ)
  ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ล้มลุก เป็นพุ่มขนาดกลาง ลำต้นสูงเปราะบางเพราะไม่มีแก่น สูงประมาณ 2–3 เมตร มีกิ่งก้านห่างๆ ใบเล็กฝอยคล้ายกับใบมะขามหรือใบกระถิน ดอกสีเหลืองคล้ายดอกแค แต่ดอกเล็กกว่า มีฝักยาว มีเมล็ดในฝักคล้ายกับถั่วเขียวแต่ฝักยาวกว่า
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม ที่ชื้นแฉะ ริมคลอง ริมคูน้ำ
  ถิ่นกำเนิด
  กลับข้างบน
 17. พิจิตร
 18. ชื่อดอกไม้ บัวหลวง
  ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus  Linn.
  วงศ์ NYMPHACACEAE
  ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช
  ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
  สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด
  ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเซีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย
  กลับข้างบน
 19. พิษณุโลก
 20. ชื่อดอกไม้ นนทรี
  ชื่อสามัญ Yellow Flamboyant
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum pterocarpum   (DC.) K. Heyne
  วงศ์ LEGUMINOSAE
  ชื่ออื่น กระถินป่า กระถินแดง (ตราด), นนทรี (ทั่วไป) สารเงิน (แม่ฮ่องสอน)
  ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงได้ถึง 25 เมตร กึ่งผลัดใบ เรือนยอดรูปร่ม แผ่กว้าง ใบเป็นใบประกอบขนนกสองชั้นรูปไข่ ออกดอกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกในฤดูแล้ง ช่วง เดือนมีนาคม-มิถุนายน
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม ดินทั่วไป ชอบแสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด เอเชียเขตร้อน
  กลับข้างบน
 21. เพชรบูรณ์
 22. ลพบุรี
 23. ชื่อดอกไม้ พิกุล
  ชื่อสามัญ Bullet Wood, Spanish Cherry
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi  Linn.
  วงศ์ SAPOTACEAE
  ชื่ออื่น กุน (ภาคใต้), แก้ว (ภาคเหนือ), ซางดง (ลำปาง), พิกุลป่า (สตูล), พิกุลเขา พิกุลเถื่อน (นครศรีธรรมราช), พิกุล (ทั่วไป)
  ลักษณะทั่วไป พิกุลเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางสูงประมาณ 8–15 เมตร เป็นพุ่มทรงกลมใบออกเรียงสลับกันใบมนรูปไข่ปลายแหลม ลักษณะโคนใบมนสอบขอบใบโค้งเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเป็นมันสีเขียว ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกดอกเป็นกระจุกตามง่ามใบหรือยอด มีกลีบดอกประมาณ 8 กลีบ เรียงซ้อนกัน กลีบดอกเป็นจักรเล็กน้อย สีขาวนวลมีกลิ่นหอมมาก ผลรูปไข่หรือกลมรีผลแก่มีสีแสด เนื้อในเหลืองรสหวาน ภายในมีเมล็ดเดียว
  ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง
  สภาพที่เหมาะสม ดินทุกชนิด แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อินเดีย, พม่า และมาเลเซีย
  กลับข้างบน
 24. สมุทรปราการ
 25. ชื่อดอกไม้ ดาวเรือง
  ชื่อสามัญ Marigold
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Tagetes erecta  Linn.
  วงศ์ COMPOSITAE
  ชื่ออื่น
  ลักษณะทั่วไป ดาวเรืองเป็นไม้ล้มลุกทรงพุ่มอายุสั้นหรือหลายปี มีความสูงตั้งแต่ 30–60 ซม. ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบเหมือนขนนก ออกตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีหรือรูปหอกแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ออกดอกเป็นดอกเดี่ยวกระจุกอยู่ปลายยอด สีเหลืองหรือสีส้ม กลีบดอกวงนอกมีลักษณะเป็นรูปรางน้ำ โคนดอกเป็นหลอดเล็ก ปลายดอกเป็นรอยหยัก กลิ่นหอมฉุน
  ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด
  สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนซุย และอุ้มน้ำได้ดี แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด เม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา
  กลับข้างบน
 26. สมุทรสงคราม
 27. สมุทรสาคร
 28. สระบุรี
 29. ชื่อดอกไม้ สุพรรณิการ์
  ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium  (Mart. & Schrank) Pilg.
  วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
  ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
  ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
  สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
  กลับข้างบน
 30. สิงห์บุรี
 31. สุพรรณบุรี
 32. ชื่อดอกไม้ สุพรรณิการ์
  ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium  (Mart. & Schrank) Pilg.
  วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
  ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
  ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
  สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
  กลับข้างบน
 33. สุโขทัย
 34. ชื่อดอกไม้ บัวหลวง
  ชื่อสามัญ Nelumbo nucifera
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus  Linn.
  วงศ์ NYMPHACACEAE
  ชื่ออื่น บุณฑริก, สัตตบงกช
  ลักษณะทั่วไป เป็นพรรณไม้น้ำประเภทพืชล้มลุก มีลำต้นและหัวอยู่ในดินใต้น้ำ การเจริญชูก้านใบและดอกขึ้นมาบนผิวน้ำ ใบมีลักษณะกลมกว้างใหญ่ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ำตาล ดอกเป็นกลีบซ้อนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหง้า
  สภาพที่เหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย์ ต้องการน้ำมากเพราะเป็นพืชเจริญในน้ำ แสงแดดอ่อน จนถึง แดดจัด
  ถิ่นกำเนิด แถบทวีปเอเซีย เช่น ประเทศจีน อินเดีย และไทย
  กลับข้างบน
 35. อ่างทอง
 36. อุทัยธานี
 37. ชื่อดอกไม้ สุพรรณิการ์
  ชื่อสามัญ Yellow Cotton Tree
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium  (Mart. & Schrank) Pilg.
  วงศ์ BIXACEAE (COCHLOSPERMACEAE)
  ชื่ออื่น ฝ้ายคำ (ภาคเหนือ), สุพรรณิการ์ (ภาคกลาง)
  ลักษณะทั่วไป ต้นสูง 7–15 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดค่อนข้างกลม ใบเดี่ยว รูปหัวใจหรือทรงกลม ใบจักเป็นแฉกแหลมลึก 3–5 แฉก ก้านใบยาวสีแดงอมน้ำตาล ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีเหลือง ออกดอกช่วง เดือนธันวาคม-มีนาคม
  ขยายพันธุ์ โดยการเพาะเมล็ด ปักชำ
  สภาพที่เหมาะสม ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย อากาศเย็น แสงแดดจัด
  ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
  กลับข้างบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้